Czym zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej

Linki sponsorowane

Niższe raty – RPP po raz 4 obniżyła stopy procentowe

19 lutego 2013 3 komentarze

RPP po raz 4 obniżyła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim dba o zachowanie stabilnej polityki pieniężnej w państwie. W obliczu kryzysu gospodarczego rozprzestrzeniającego się w Polsce i malejącej inflacji, RPP zdecydowało 6 lutego 2013 roku o ponownym obniżeniu głównych stóp procentowych w kraju o 25 punktów bazowych.

Czy będzie podwyżka stóp procentowych w 2012 roku?

24 lutego 2012 1 komentarz

Największym zmartwieniem dla Rady Polityki Pieniężnej w Polsce jest pozostający wciąż na wysokim poziomie wskaźnik inflacji. Dane ekonomiczne w I kwartale bieżącego roku jednoznacznie świadczą o sile rodzimej gospodarki. Dużym zagrożeniem może być jednak widmo pogłębiającego się kryzysu finansów publicznych w strefie euro. Nadal nie wiadomo jak zareaguje Europa

Skąd się bierze inflacja?

22 stycznia 2012 Skomentuj

Za zjawisko inflacji odpowiedzialny jest proces podaży pieniądza. Który z kolei wywołuje akcja kredytowa banków oraz proces dodrukowywania pieniądza przez Bank Centralny. Wymienione powyżej działania banków sprawiają, że społeczeństwo dysponuje większą (siłą nabywczą) ilością gotówki. Mówiąc prościej ludzie wykazują większe zdolności do nabywania różnego rodzaju dóbr i usług. Z ekonomicznego punktu wiedzenia, wraz ze wzrostem popytu rośnie cena nabywanych produktów.