Porady

Linki sponsorowane

Skąd się bierze inflacja?

22 stycznia 2012 Skomentuj

Za zjawisko inflacji odpowiedzialny jest proces podaży pieniądza. Który z kolei wywołuje akcja kredytowa banków oraz proces dodrukowywania pieniądza przez Bank Centralny. Wymienione powyżej działania banków sprawiają, że społeczeństwo dysponuje większą (siłą nabywczą) ilością gotówki. Mówiąc prościej ludzie wykazują większe zdolności do nabywania różnego rodzaju dóbr i usług. Z ekonomicznego punktu wiedzenia, wraz ze wzrostem popytu rośnie cena nabywanych produktów.

Czy prowizja jest wliczana do kosztów kredytu?

12 stycznia 2012 Skomentuj

Mimo nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim (która zacznie obowiązywać od 18 grudnia 2011 roku), wśród instytucji finansowych panuje odmienne zdanie co do zasadności wliczania prowizji do kosztów kredytowych. Zdania w tym względzie są podzielone, jednak niektóre banki w swoich praktykach zaliczają prowizje do kosztów całkowitych kredytów konsumpcyjnych-jest to ważne udogodnienie dla klientów bowiem koszty te można również skredytować.

Kogo można dołączyć do kredytu hipotecznego?

4 stycznia 2012 Skomentuj

Dołączenie kolejnych osób do kredytu hipotecznego to kolejny sposób na zwiększenie własnych zdolności do spłaty długoterminowego zobowiązania finansowego. Klienci banków w takim wypadku najczęściej korzystają z pomocy najbliższej rodziny. Bowiem kolejni kredytobiorcy nie tylko przystąpią do kredytu, lecz również staną się współwłaścicielami danej nieruchomości.

Jak obejść, ominąć Rekomendację S

2 stycznia 2012 2 komentarze

Od początku 2012 roku, postępowanie wszystkich banków w Polsce znacząco utrudni naszym rodakom spełnienie marzeń o własnym mieszkaniu. Większość Polaków kupuje mieszkania posiłkując się kredytem hipotecznym. Nowelizacja tzw. Rekomendacji S sprawi, że co piąte gospodarstwo domowe w naszym kraju może zapomnieć o kredycie mieszkaniowym.

Kto może wziąć pożyczkę chwilówkę?

31 grudnia 2011 7 komentarzy

Pożyczki chwilówki to kredyty dla osób „ze złą przeszłością kredytową”. To znaczy dla tych, którzy mają negatywny wpis w Biurze Informacji Kredytowej. Dostęp do bazy BIK-u mają wszelkie instytucje finansowe działające w oparciu o prawo bankowe. Parabanki nie korzystają z BIK-u dlatego takie pożyczki są dostępne dla każdego. Najczęściej wystarczy okazać dowód osobisty i oświadczenie o zarobkach. Ekspresowe tempo załatwiania kredytów – chwilówek

Zalety pożyczek na dowód

28 grudnia 2011 Skomentuj

Jakie są zalety pożyczek i kredytów na dowód? Działalność parabanków w niektórych przypadkach budzi kontrowersje. Tak naprawdę parabanki prezentują dużą dowolność w zakresie udzielania finansowego wsparcia. Z tych instytucji korzystają przede wszystkim osoby zadłużone lub bezrobotni. Ich sytuacja finansowa sprawia, że zgadzają się na wszystkie warunki tzw. pożyczek na dowód. W wielu przypadkach taka forma pożyczek napędza spiralę długów.

Wady pożyczek na dowód

28 grudnia 2011 Skomentuj

Jakie są wady pożyczek i kredytów na dowód? Nieprzewidziane wydatki to najczęstsza przyczyna zawierania przez społeczeństwo umów pożyczek na dowód z instytucjami o charakterze parabankowym. Wszyscy wiemy jak działają tego typu firmy pożyczkowe. Wyróżnia ich szybkość działania oraz liberalne podejście do potencjalnego kredytobiorcy. Pożyczkę na dowód otrzymamy w kilkadziesiąt minut, a nasza przeszłość kredytowa zapisana w Biurze Informacji

Na co należy zwracać uwagę przy firmowym koncie walutowym?

14 grudnia 2011 Skomentuj

W Polsce firmowe konta walutowe zakładają przeważnie podmioty gospodarcze będące aktywne w handlu zagranicznym. Konto walutowe jest szczególnie użyteczne przy rozliczeniach w obcej walucie. Większość instytucji bankowych w Polsce posiada taki produkt w ofercie. Podstawową kwestią przy koncie walutowym jest koszt przewalutowania.

Dokumenty potrzebne do założenia konta walutowego przez firmę z zagranicy

14 grudnia 2011 Skomentuj

Najważniejszą rzeczą, potrzebną do założenia rachunku walutowego przez firmę niezarejestrowaną w Polsce jest dostarczenie bankowi stosownych dokumentów dotyczących rejestru firmy w ojczyźnie. Z zaznaczeniem, iż dokument ten musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Sprawa komplikuje się, gdy właściciel firmy

Co robią banki z kontem osoby zmarłej?

12 grudnia 2011 Skomentuj

Człowiek nie zna dnia i godziny kiedy może go dopaść śmierć. Aby nie mieć w życiu takich dylematów (jaki zawarty jest w tytule tego artykułu) należy zabezpieczyć zgromadzone na rachunku środki pieniężne stosownym zapisem w umowie z bankiem- chodzi o złożenie dyspozycji wypłaty z rachunku ustalonej kwoty pieniężnej na wskazaną osobę po śmierci (maksymalnie 20-krotność średniego wynagrodzenia w sektorze prywatnym).