Meritum Bank

Linki sponsorowane

Przejęcie kontroli nad Meritum Bank ICB – zgoda UOKiK

23 maja 2011 Skomentuj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na to by Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wraz ze spółką WCP Cooperatief przejął kontrolę nad Meritum Bank ICB. W myśl prawa przeprowadzanie takich transakcji podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego,

Biznes Pożyczka w Meritum Banku

5 kwietnia 2011 Skomentuj

Według badania ekonomicznej sytuacji  w sektorze przedsiębiorstw ( BOSE), 78 procent firm oceniło swoją sytuację jako dobrą. Optymistyczne prognozy w I kwartale bieżącego roku dotyczą również wzrostu popytu na  produkowane dobra i usługi. Wraz z początkiem 2011 roku obserwowany jest w Polsce wzrost aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Inwestycje dotyczą głównie wymiany i remontu majątku.