Bank BGK

Linki sponsorowane

Lokata Profit w Banku Gospodarstwa Krajowego

8 kwietnia 2011 Skomentuj

bank gospodarstwa krajowegoBank Gospodarstwa Krajowego przygotował bezpieczny produkt inwestycyjny-Lokata Profit dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i przedsiębiorstw. Wszyscy wyżej wymienieni potencjalni klienci mogą skorzystać z oferty depozytowej do 30 kwietnia bieżącego roku. Jednostki sektora finansów publicznych mają możliwość  lokowania  jedynie wolnych środków.

Raport FOB docenił dobre praktyki w Banku Gospodarstwa Krajowego

6 kwietnia 2011 Skomentuj

bank gospodarstwa krajowegoBank Gospodarstwa Krajowego to jedyny bank państwowy w Polsce.  Tradycje tej instytucji finansowej sięgają 1924 roku. Od tego czasu BGK przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, poprzez realizacje zadań zleconych przez państwo. BGK w działaniu, stosuje się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kredyt w BGK na finansowanie budowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

4 kwietnia 2011 Skomentuj

bank gospodarstwa krajowego

W  2011 roku Rząd w Polsce stosuje politykę obniżania długu publicznego. Według danych w marcu bieżącego roku dług publiczny w Polsce wynosił 54 procent  PKB. W tej chwili Polska stoi na granicy spełniania fiskalnego kryterium konwergencji, które zakłada, iż zadłużenie publiczne nie może przekroczyć 60 procent PKB.