Bank BGK

Linki sponsorowane

Kredyt dla eksportera – oferta Banku Gospodarstwa Krajowego

17 listopada 2011 Skomentuj

Strategicznym celem działania Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie i rozwój polskiej przedsiębiorczości. Bank angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy wspomagające działalność polskich firm. Do końca 2015 roku, BGK przeznaczy blisko 6 miliardów złotych na kredyty eksportowe. Chodzi o instrument o nazwie IRU- z założenia wspierający kontrakty handlowe

Dofinansowanie innowacyjnych projektów – oferta Banku Gospodarstwa Krajowego

9 listopada 2011 Skomentuj

6 grudnia 2011 roku rusza kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Przypomnijmy, iż nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu. Tak jak sama nazwa wskazuje kredyt musi być przeznaczony na realizację

Bank Gospodarstwa Krajowego

9 listopada 2011 Skomentuj

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał w 1924 roku w wyniku fuzji trzech publicznych banków(Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy oraz Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich). Do głównych zadań ówczesnego BGK należało wspieranie krajowych podmiotów gospodarczych i publicznych, oraz rozwój bankowości w Polsce. Jest to jedyny w naszym kraju bank państwowy, którego misją jest efektywna realizacja zadań

Plan Student w Banku BGŻ

22 sierpnia 2011 Skomentuj

Plan Student to zestaw usług bankowych dedykowanych pełnoletnim uczniom i studentom. Ciekawym posunięciem banku jest oferowanie uczniom karty kredytowej i kredytu odnawialnego. Konto można założyć poprzez wysłanie wniosku w internecie lub dzwoniąc na infolinię bankową(numer 0 801 123 456)-wówczas pracownik z danej placówki zaprosi nas na podpisanie umowy. W celu korzystania z Planu Studenta można również się udać osobiście do najbliższej

Fundusz JEREMIE – Konkurs dla Pośredników Finansowych w BGK

30 lipca 2011 Skomentuj

W 2007 roku Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny powołały inicjatywę pozadotacyjną JEREMIE. Bank Gospodarstwa Krajowego jest Menedżerem Funduszy Powierniczych JEREMIE. W Polsce inicjatywa ta jest wdrażana na poziomie regionalnym-jako Regionalny Program Operacyjny. BGK zarządza projektem JEREMIE w 5 województwach: dolnośląskim, łódzkim,

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego – zmiany w BGK

1 lipca 2011 Skomentuj

W dniu 29 czerwca bieżącego roku Rada Nadzorcza BGK postanowiła wybrać Wojciecha Kowalczyka na stanowisko wiceprezesa zarządu. Poprzednio funkcję tą pełnił Robert Sochacki. Nie jest to pierwszy kontakt Wojciecha Kowalczyka z Bankiem Gospodarstwa Krajowego-od marca 2010 roku nowy wiceprezes był dyrektorem banku i odpowiadał za sprzedaż na rynkach finansowych.

Fundusz Unijny Jessica

21 maja 2011 Skomentuj

Program Unijny Jessica to europejskie wsparcie finansowe w ramach inwestycji miejskich-rewitalizacja ekonomiczna i społeczna zaniedbanych obszarów miejskich. Unijny instrument inżynierii finansowej to środki pieniężne pochodzące z funduszy strukturalnych w postaci zwrotnej inwestycji w przedsięwzięcia rewitalizacji obszarów miejskich (np. wkłady finansowe, wszelkiego rodzaju gwarancje i pożyczki).

„Noc Muzeów” w Banku Gospodarstwa Krajowego

14 maja 2011 Skomentuj

Impreza kulturalna „Noc Muzeów” została zapoczątkowana w Berlinie, w 1997 roku. Nocne udostępnianie instytucji kultury przybrało zasięg ogólnoeuropejski od 2001 roku. Obecnie w corocznej akcji bierze udział około 120 miast z Europy.

Rating dla Banku Gospodarstwa Krajowego – 10 maj 2011 r.

12 maja 2011 Skomentuj

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny bank państwowy w Polsce (jest w 100 procentach własnością Skarbu Państwa).   Tradycje tej instytucji finansowej sięgają pierwszej połowy XX wieku. Bank rozpoczął działalność operacyjną w 1924 roku- z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Polski. Od tego czasu BGK przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, poprzez realizacje zadań zleconych przez państwo.

Seminarium eksperckie 27 kwietnia 2011 w BGK – Stan zadłużenia samorządów

14 kwietnia 2011 Skomentuj

bank gospodarstwa krajowegoZadłużenie publiczne w Polsce systematycznie rośnie. Obecnie przekroczyło  800 mld złotych i Polska została objęta procedurą nadmiernego deficytu (ma to związek z przekroczeniem wskaźników kryterium konwergencji fiskalnej- wielkość długu publicznego  kształtuje się blisko 60 % PKB).