Miesięczne archiwum: Październik 2011

Czy obligacje banków spółdzielczych są bezpieczne?

3 października 2011 1 komentarz

Potencjalni inwestorzy w obligacje banków spółdzielczych mogą postawić tezę, iż są to bezpieczne papiery wartościowe. Jednak ekonomiści twierdzą zgodnie, iż nie ma na świecie w 100 procentach bezpiecznych inwestycji. Banki spółdzielcze decyzję o emisji obligacji podejmują w celu zwiększenia własnego kapitału. Przed emisją każdy bank musi uzyskać zgodę do Komisji Nadzoru Finansowego.