Miesięczne archiwum: Październik 2011

Jak wygląda spłata kredytu studenckiego?

3 października 2011 4 komentarze

Przypomnijmy, że kredyt studencki udzielany jest na preferencyjnych warunkach przez 4 banki w Polsce. Do instytucji kredytujących zaliczamy Bank Pekao S.A. , PKO BP, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB Bank S.A. Warunki kredytowania są podobne, gdyż warunkuje je ustawa. Studenci po spełnieniu niezbędnych warunków otrzymują comiesięczne finansowe wsparcie w postaci 600 zł podczas każdego roku akademickiego. Atrakcyjne warunki kredytu wynikają z tego,

Jak nie zapłacić podwójnego OC za to samo auto

3 października 2011 Skomentuj

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – jak nie płacić podwójnego OC na ten sam samochód? Kupując samochód używany często zdarza się, że nowy właściciel przejmował zobowiązania ubezpieczeniowe dotyczące OC poprzednika. Dlatego jeśli w tym czasie ubezpieczyliśmy samochód w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, świadomie naraziliśmy się na

Czy można przenieść konto i zachować numer rachunku bankowego?

3 października 2011 Skomentuj

Czy po przeniesieniu konta do innego banku nastąpi zmiana numeru rachunku?
Rynek usług bankowych w Polsce jest bardzo szeroki. Banki prześcigają się cały czas w nowych promocjach i zwolnieniach z opłat. Trudno jest dzisiaj szukać rachunków bankowych za które trzeba uiścić miesięczną opłatę za prowadzenie. Oferta ROR-u często wzbogacona jest o atrakcyjne

Co grozi polskiej gospodarce w najbliższym czasie?

3 października 2011 Skomentuj

Polska ma ocenę ratingową na poziomie A-. Świadczy to o tym, że nasz kraj jest zdolny do obsługi swoich zobowiązań, jednak w przyszłości mogą wstąpić pewne problemy i zakłócenia gospodarcze. Na szczęście polski sektor bankowy jest wolny od „złych aktywów greckich”. Jedynie tym  co może zagrozić płynności rodzimego sektora bankowego jest potworna fala kryzysu jaka przeniknie

Główny Ekonomista w Kredyt Banku – dr Jakub Borowski

3 października 2011 Skomentuj

Misją Kredyt Banku jest bycie najlepszym partnerem biznesowym dla klientów, tak aby maksymalnie ułatwić zarządzanie finansami. Dzisiejsze otoczenie gospodarcze podlega dynamicznym zmianom. Chcąc dostosować się do burzliwego otoczenia należy podejmować szybkie i trafne decyzje. Obecne problemy gospodarcze jakie nękają prawie wszystkie kraje europejskie

Na czym polega inwestycja w obligacje banków spółdzielczych?

3 października 2011 Skomentuj

Obligacje banków spółdzielczych w Polsce są notowane na rynku Catalyst. Niezbędnym warunkiem inwestycji w obligacje jest posiadanie rachunku maklerskiego. Cena tych papierów wartościowych wyrażana jest w procentach wartości nominalnej-w tym przypadku ta wartość wynosi tysiąc złotych. Z racji tego, że na rynku obligacji Catalyst panuje reguła rozliczenia

Czy warto inwestować w obligacje banków spółdzielczych?

3 października 2011 1 komentarz

Inwestycja w lokaty terminowe lub w obligacje cieszy się szczególnym zainteresowaniem w chwili panującej wysokiej inflacji oraz niepewności rynkowej. Taka forma lokowania pieniędzy jest bezpieczna i co więcej daje 100 procentową gwarancję zwrotu i pomnożenia zainwestowanego kapitału. Obecnie najlepsze depozyty na rynku dają możliwość zarobku na poziomie 7 procent brutto w skali

Jaki będzie wzrost gospodarczy w Polsce, w II półroczu 2011 roku?

3 października 2011 Skomentuj

Główny Urząd Statystyczny podał, iż w II kwartale bieżącego roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 4,3 procent. Na taki wzrost wpłynął przede wszystkim popyt krajowy-wzrost 4,3 procent rok do roku. Polska jako gospodarka wschodząca musi obecnie przełknąć gorzką pigułkę „ataków spekulacyjnych” na naszą walutę oraz spadków cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych

Najlepszy bank dla firmy – ranking miesięcznika Forbes

3 października 2011 Skomentuj

Miesięcznik Forbes jak co roku przeprowadził ranking bankowy. W bieżącym zestawieniu miano „Najlepszego banku dla firm” zdobył Bank Millennium.  Dyrektor Segmentu Klientów Biznes w Banku Millennium- Dariusz Dzwonnik powiedział, iż to wyróżnienie to zasługa zmian standardów obsługi w segmencie małych firm. Banki były oceniane w czterech kategoriach:

Najlepsze obligacje banków spółdzielczych

3 października 2011 Skomentuj

Kiedy już wybierzemy najlepszą ofertę obligacji banków spółdzielczych na rynku, powinniśmy dokonać zakupu papierów dłużnych w pierwszych dniach okresu odsetkowego. Jest to ważny aspekt, gdyż podatek naliczany jest zarówno od dnia zakupu jak i od odsetek nabytych z obligacją. Dlatego na początku okresu odsetkowego zauważalny jest zwiększony popyt-niższa rentowność.