Miesięczne archiwum: Wrzesień 2011

Kupon promocyjny w Fakcie na kredyt gotówkowy w Invest Banku

8 września 2011 Skomentuj

Nietypowa promocja usług finansowych czeka na czytelników Faktu. Mianowicie 9 września bieżącego roku w ogólnopolskim wydaniu gazety Fakt, znajdzie się specjalny kupon promocyjny kredytu gotówkowego. Będzie on uprawniał posiadaczy do otrzymania kredytu gotówkowego w Invest Banku na promocyjnych warunkach. Więcej o tej promocji można się dowiedzieć w

Kredyt na start w mBanku

7 września 2011 1 komentarz

W Polsce, w okresie jesiennym najwięcej osób decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na rynku można już dostrzec pierwsze oferty banków skierowanych do młodych przedsiębiorców. Na przykład z najnowszą kampanią reklamową ruszył mBank. Pierwszy internetowy bank w Polsce premiuje tym samym ofertę kredytu gotówkowego na start i nowoczesny rachunek bankowy mBiznes Konto. Hasłem przewodnim kampanii reklamowej jest zdanie:

Zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych – nowe przepisy

7 września 2011 Skomentuj

W ostatnim czasie Sejm uchwalił nowe przepisy dotyczące zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Przypomnijmy, iż fundusz inwestycyjny zamknięty emituje specjalne certyfikaty inwestycyjne-publiczne lub niepubliczne. Taki fundusz ma już na początku inwestycji ustaloną wielkość kapitału akcyjnego. Podczas głosowania, za ustawą było 269 posłów,

Jak zmienić PIN w kartach z Kredyt Banku

6 września 2011 1 komentarz

Dostarczanie numeru PIN pocztą powoli odchodzi w zapomnienie. Dzisiejsi klienci głównie otrzymują PIN drogą SMS-ową. Wraz z początkiem września, Kredyt Bank wprowadził usługę zmiany PIN-u w 395 bankomatach Kredyt Banku. Nowa usługa jest adresowana do klientów indywidualnych i biznesowych. Od tej pory posiadacze „plastików” wydawanych w systemie płatniczym MasterCard i Visa mogą dokonać zmiany PIN-u w bankomatach, w lewym dolnym rogu ekranu.

Kredyt Bank

6 września 2011 7 komentarzy

Kredyt Bank powstał po przemianach gospodarczych w Polsce, w 1990 roku. Był to wówczas jeden z pierwszych prywatnych banków w naszym kraju. Publiczna emisja akcji Kredyt Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych nastąpiła już w 1994 roku. Dziś Kredyt Bank należy do 10 największych banków w Polsce. Uniwersalna oferta produktów finansowych jest skierowana do klientów detalicznych, private banking i podmiotów z sektora MŚP.

Powiązanie franka szwajcarskiego z euro? – interwencja Szwajcarskiego Banku Centralnego

6 września 2011 Skomentuj

Poprzez kurs walutowy rozumie się cenę danej waluty wyrażonej w innej walucie. Miejscem zawierania transakcji kupna/sprzedaży walut jest rynek walutowy. Tak jak w przypadku innych rynków, działa tutaj prawo popytu, podaży i ceny. Czyli o kursie danej waluty decyduje cena równowagi-zrównanie się popytu z podażą waluty. Wyróżnia się kurs stały (określony zakres wahań),

Lokata oparta o WIG 20: oferta Banku BGŻ

6 września 2011 Skomentuj

Bank BGŻ rozpoczął subskrypcję Lokaty Lukratywnej. Jest to dwuletni depozyt oparty o indeks największych spółek giełdowych na GPW-WIG 20. Okres subskrypcji potrwa od 5 do 29 września bieżącego roku. W przypadku tej lokaty, zysk uzależniony jest od zmiany wartości indeksu WIG 20. Według optymistycznego scenariusza, inwestycja w Lokatę Lukratywną może przynieść nawet 20 zysku w skali 2 lat. Dzięki lokacie można zatem pośrednio inwestować pieniądze

Fuzja Gospodarczego Banku Wielkopolskiego i MR Banku

6 września 2011 Skomentuj

5 września bieżącego roku nastąpiło połączenie Gospodarczego Banku Wielkopolskiego i MR Banku. Cały majątek Mazowieckiego Banku Regionalnego został przeniesiony na spółkę przejmującą, czyli GBW S.A. Natomiast wpis do rejestru przedsiębiorców został dokonany przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda. Przypomnijmy, iż za takim rozwiązaniem opowiedziało się ponad

Bank BGŻ

6 września 2011 1 komentarz

Historia Banku BGŻ sięga roku 1919. Wówczas powstał Polski Bank Rolny. Dynamiczny rozwój Polskiego Banku Rolnego przesądził o połączeniu go w 1975 roku z Centralnym Związkiem Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Bank BGŻ specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej i infrastruktury regionalnej. Prawie w 50 procentach należy do holenderskiego Rabobanku.

Kto odpowiada za źle wpisany numer bankowy w przelewie?

6 września 2011 Skomentuj

Składając dyspozycję przelewu, należy wskazać odbiorcę przelewu oraz odpowiedni numer bankowy-zgodny z danymi beneficjenta. Popełniając błąd w tym kroku, przekazywane środki pieniężne nie trafią zapewne do właściwego odbiorcy. Banki za taki stan rzeczy głównie winią zleceniodawców. Prawo nie jest jednoznaczne w tym względzie. Mianowicie żaden przepis nie nakłada