Miesięczne archiwum: Sierpień 2011

Jakie są rodzaje hipotek? Zwykła, kaucyjna i umowna

9 sierpnia 2011 Skomentuj

Nie zawsze możemy sobie pozwolić na kupno mieszkania bądź domu. Wówczas z pomocą przyjdą banki, które oferują kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym. Hipoteka daje prawo instytucji kredytującej do dochodzenia roszczeń z danej nieruchomości. Należy pamiętać, że podczas procesu udzielania kredytu banki poproszą od nas odpisu z Księgi Wieczystej. Taki odpis zawiera

Kredyt na Start w Idea Banku

9 sierpnia 2011 Skomentuj

Ostatnio często w mass mediach pojawia się reklama kredytu dla początkujących przedsiębiorstw. Zakładając, że reklama produktu kredytowego w Idea Banku zainteresowała potencjalnych przedsiębiorców,  postaramy się Państwu przybliżyć tą ofertę. Może nie jest to idealny moment na zakładanie firmy(na rynkach panuje duża niepewność) to pewnie jest wiele osób z pomysłami na własny biznes.

Ile się czeka na wpis do księgi wieczystej?

9 sierpnia 2011 1 komentarz

Księga Wieczysta przedstawia stan prawny danej nieruchomości. Zarządzanie Księgami Wieczystymi w Polsce reguluje ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece- Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361. Natomiast szczegółowe problemy dotyczące Ksiąg Wieczystych są rozwiązywane w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001- Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122. Każda nieruchomość posiada odrębną Księgę Wieczystą

Gdzie złożyć wniosek o wpis do hipoteki?

9 sierpnia 2011 1 komentarz

Przypomnijmy, że hipoteka jest formą zabezpieczania wierzytelności i jest ustanowiona na rzecz instytucji udzielającej kredytu hipotecznego. Wpis hipoteki dokonywany jest w Księgach Wieczystych. Do 1991 roku Księgi Wieczyste prowadzone były przez państwowe biura notarialne. Po przemianach gospodarczych w Polsce powrócono do prowadzenia ich przez Wydziały Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych-właściwych ze względu na położenie nieruchomości.

Lokata strukturyzowana w Kredyt Banku – zysk w zależności od kursu CHF/PLN

9 sierpnia 2011 Skomentuj

Prezentujemy Wam kolejny produkt inwestycyjny z cyklu lokat strukturyzowanych. Ostatnio pojawiające się lokaty strukturyzowane na rynku oparte są o kurs CHF/PLN. Dawno już żadna waluta na rynku nie wywoływała tyle emocji co frank szwajcarski. Widać, że banki dbają o to by nie pozostawała ona w cieniu. Tym razem dzięki frankowi szwajcarskiemu

Czy bez historii kredytowej otrzymam pożyczkę?

9 sierpnia 2011 Skomentuj

Niepewna sytuacja ekonomiczna w Europie sprawia, że banki bardzo szczegółowo analizują potencjalnego kredytobiorcę. Instytucje finansowe, chcą mieć pewność co do możliwości finansowych swojego klienta. Banki coraz częściej korzystają z raportów Biura Informacji Kredytowej. W lipcu br. BIK przekazał sektorowi bankowemu ponad 4 miliony raportów.

Czy banki za granicą mają dostęp do mojej historii kredytowej?

9 sierpnia 2011 Skomentuj

Według szacunków blisko 17 milionów Polaków mieszka za granicami kraju. Głównie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Brazylii. Duża rzesza tych osób wyjechała za granicę „za chlebem”. Gdy podejmiemy pracę w danym kraju to musimy tam założyć konto bankowe-w celu łatwego i prawnego przekazywania wynagrodzenia przez pracodawcę oraz bezpiecznego

Czy bank udzieli nam informacji o kredytach zmarłej osoby?

9 sierpnia 2011 Skomentuj

Spadkiem określa się wszystkie prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej. W momencie śmierci danej osoby spadek przechodzi na spadkobierców(dziedziczenie testamentowe w przypadku zostawienia przez zmarłego ważnego testamentu; ustawowe dziedziczenie gdy nie ma sporządzonego testamentu-wówczas ustalany jest krąg spadkobierców

Co to jest chargeback? – zwrot pieniędzy za niezgodne zamówienie

9 sierpnia 2011 Skomentuj

Karty płatnicze dają możliwość wygodnej formy płatności za zakupy oraz sprawiają, iż nie musimy nosić przy sobie gotówki. Widać, że polskie społeczeństwo przekonało się do tego narzędzia płatniczego. W pierwszym kwartale 2011 roku w Polsce wykonano w sumie 229 milionów transakcji bezgotówkowych na kwotę 23 miliardów złotych. Karty płatnicze to także

Co się dzieje z rachunkiem bankowym osoby zmarłej?

9 sierpnia 2011 Skomentuj

Kiedy posiadacz rachunku osobistego w banku umiera to moc pełnomocnictwa do konta traci zarówno on jak i wszyscy przypisani do rachunku. Należy pamiętać o tym, iż po śmierci wszelkie pieniądze zgromadzone na koncie wchodzą w skład postępowania spadkowego. Istnieją dwa wyjątki takiego postępowania. Mianowicie bank ma obowiązek wypłaty środków pieniężnych