Miesięczne archiwum: Czerwiec 2011

Jaki jest wzrost gospodarczy w Polsce – I kwartał 2011

1 czerwca 2011 Skomentuj

Nasza gospodarka znajduję się nadal na fali wysokiego wzrostu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2011 roku PKB wzrosło o 4,4 % r/r. Do głównych czynników wzrostu gospodarczego w Polsce należą: wysoka wewnętrzna konsumpcja i ożywienie inwestycji w sektorze prywatnym.

Opinie w internecie o bankach – badanie Emotrack.pl

1 czerwca 2011 Skomentuj

Instytucje finansowe w Polsce wychodzą z błędnego założenia, że nie należy prowadzić w Internecie działań wzmacniających reputację. Internet to dzisiaj medium o bardzo wysokim stopniu oddziaływania na społeczeństwo. Szybki przepływ informacji sprawia, iż każda opinia lub wzmianka o banku może wpłynąć na wyrobienie odpowiedniej marki wśród społeczności internetowej.